Respond

Digital Forensics

Wanneer er zich binnen uw organisatie een cyberincident heeft voorgedaan, kan REQON hulp bieden door het uitvoeren van een digitaal forensisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek geven u informatie over de oorzaak en de oorsprong van het incident. Met deze informatie kunt u gerichte maatregelen implementeren om incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Bewezen methodiek

Electronic Discovery Reference Model

REQON maakt bij het uitvoeren van digitaal forensisch onderzoek gebruik van een methodiek die is gebaseerd op het Electronic Discovery Reference Model (EDRM). Deze methodiek zorgt ervoor dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd en de resultaten volledig herleidbaar zijn.

REQON medewerkers

Uw vragen beantwoord

Technisch onderbouwd rapport

Na afloop van het onderzoek stelt REQON een uitgebreid, technisch onderbouwd rapport op waarin de resultaten van het onderzoek uiteen worden gezet. Dit rapport kunt u, indien nodig, opnemen als onderdeel van uw bewijsmateriaal.

Door het uitvoeren van digitaal forensisch onderzoek hebben de experts van REQON intussen een groot aantal organisaties kunnen voorzien van antwoorden en advies. Het advies van REQON is gericht op het verhogen van de weerbaarheid van uw IT-omgeving.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op voor het plannen van een intake