Respond

Incident Response

Met de dienst Incident Response biedt REQON organisaties hulp wanneer zij zijn getroffen door een cyberaanval. De experts komen, wanneer nodig, ter plaatse en helpen organisaties de impact van het incident te minimaliseren.

24/7 bereikbaar

Beperk de impact van een cybersecurity incident

De Incident Response dienst van REQON is ontwikkeld voor bedrijven die naast preventieve en detectieve maatregelen ook het nut inzien van repressieve en correctieve maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op het minimaliseren van de impact van een cyberincident en een snel herstel van de IT-omgeving, zodat een organisatie weer terug kan naar ‘Business as usual’.

Monitoring expert REQON

Impact beperken door een goede voorbereiding

Maatwerk Incident Response plan

Wanneer er zich een incident voordoet, is het van groot belang dat medewerkers van uw organisatie en uw leveranciers weten wat er van hen wordt verwacht. De experts van REQON stellen daarom een maatwerk Incident Response plan op waarbij uw IT-omgeving in kaart wordt gebracht en waarin de verantwoordelijkheid van alle partijen wordt vastgelegd. Dit plan wordt door REQON up-to-date gehouden, zodat u er zeker van bent dat zij adequaat handelen bij een incident.

Bent u slachtoffer van een cyberaanval?

Neem dan contact op met het team van REQON