Prevent

Pentesten

REQON test uw IT-omgeving op zowel bekende als nieuwe kwetsbaarheden. Vervolgens wordt er een maatwerk advies uitgebracht, gericht op de mitigatie van de gedetecteerde kwetsbaarheden. Aan de hand van dit advies kunt u gericht maatregelen implementeren om het beveiligingsniveau van uw IT-omgeving te verhogen.

Beveiligen tegen geavanceerde dreigingen vereist maatwerk

Technische maatwerk beveiligingsonderzoeken

Een penetratietest (pentest) is een technisch onderzoek met als doel het detecteren van aanwezige kwetsbaarheden in een IT/OT-beveiliging. Er wordt hierbij onderzocht welke risico’s de gedetecteerde kwetsbaarheden vormen voor de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de aanwezige informatiesystemen en/of operationele systemen. De uitvoering van een pentest wordt altijd volledig aangepast op de situatie van de betreffende omgeving. Aan de hand van de resultaten van een pentest, brengen de experts van REQON een advies uit gericht op het verbeteren van de IT-beveiliging.


Maatwerk onderzoek De uitvoering van het onderzoek is volledig toegespitst op uw IT-omgeving.
Duidelijke rapportage De kwetsbaarheden worden zowel vanuit een technisch oogpunt als vanuit een risico-context gerapporteerd.
Brede expertise Het team van experts wordt samengesteld op basis van uw security vraagstuk.

Expertise vanaf de intake

Effectieve voorbereiding

Tijdens het voorbereidingsgesprek helpen de experts van REQON u onder andere met het vaststellen van de scope, zodat de resultaten van het onderzoek antwoord geven op uw specifieke security vraagstuk.

Daarnaast beantwoorden de experts al uw vragen met betrekking tot het uit te voeren onderzoek. Zo bent u voorafgaand aan het onderzoek volledig op de hoogte van het proces dat de experts gaan doorlopen.

  • Welke experts voeren de pentesten uit?

    De experts zijn allen in een vast dienstverband werkzaam bij REQON. Zij beschikken over het OSCP-certificaat en hebben een VOG overlegd. Daarnaast is het merendeel van de experts door de AIVD gescreend (VGB screening) op niveau A.

  • Hoe wordt de scope voor de pentest vastgesteld?

    Het correct vaststellen van het specifieke security vraagstuk en de betreffende scope is van groot belang voor de kwaliteit van de pentestdienst. De experts van REQON stellen hiervoor gerichte vragen en adviseren u, indien nodig, over het beperken of uitbreiden van de scope.

  • Wat is de doorlooptijd van een pentesttraject?

    De doorlooptijd van een pentest is sterk afhankelijk van de omvang van de scope. Gemiddeld is de doorlooptijd van een pentest uitgevoerd door REQON 1 à 2 (werk)weken.

Teamwork REQON

Certificering en standaarden

Kwaliteit geborgd in onze organisatie

Kwaliteit vormt de hoeksteen van de dienstverlening van REQON.

Om dit aantoonbaar te maken beschikt REQON over verschillende keurmerken en certificeringen zoals ISO 27001, ISO 9001 en het CCV keurmerk pentesten.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met het team van REQON