Prevent

Vulnerability Scanning

Met de Vulnerability Scanning dienst van REQON wordt uw IT-omgeving periodiek gescand op bekende kwetsbaarheden. De resultaten van de scan worden door REQON geïnterpreteerd en voor u in een overzichtelijke rapportage uitgewerkt.

Continu inzicht

Inzicht in de effectiviteit van uw patchmanagement

Met Vulnerability Scanning krijgt u inzicht in de effectiviteit van het patchmanagement dat binnen de IT-omgeving van uw organisatie wordt toegepast. Hiervoor worden de resultaten van de periodieke scans met elkaar vergeleken. Wanneer eerder gedetecteerde kwetsbaarheden niet meer uit de eerstvolgende scan naar voren komen, wordt hiermee aangetoond dat uw patchmanagement de juiste uitwerking heeft.

Continu inzicht in uw patchmanagement Door de periodieke scans, houdt u zicht op de effectiviteit van uw patchmanagement.
Duidelijke en volledige rapportages De rapportages bevatten duidelijke overzichten van de resultaten en uitgebreide trendanalyses.
Geen false positives De experts van REQON filteren false positives uit de resultaten. Zodoende worden er enkel daadwerkelijke kwetsbaarheden gerapporteerd.
Periodiek consultancy-gesprek Er wordt periodiek een consultancy-gesprek met u ingepland om de effectiviteit van de dienstverlening te evalueren.
Zicht op extern benaderbare services Door de periodieke scans, houdt u zicht op de services binnen uw IT-omgeving die staan blootgesteld aan het internet.

De aanpak van REQON

Geautomatiseerde scans en maatwerk advies

De scans die REQON uitvoert zijn geautomatiseerd. Het advies dat door de experts van REQON wordt opgesteld, op basis van de resultaten van deze scans, is volledig maatwerk. Na elke scan volgt dan ook een consultancy gesprek met één van onze experts. Bij aanvang van uw contract krijgt u een expert toegewezen. Deze expert is uw vaste aanspreekpunt die zich de ins en outs van uw IT-omgeving eigen zal maken om u te kunnen voorzien van maatwerk advies.

REQON logo met projectie

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met REQON